Digitala livsstilstest och webbportaler hälsofrämjande e-tjänster till användare inom privat och offentlig verksamhet.

Livsstilsanalys

Alla våra livsstilstest på nätet, möjlighet att få månadsrapport och branding till egen profil.

Mer information »

Livsstilsportal

För utskick av livsstilstest via mejl, färdig rapport på gruppnivå.

Mer information »

Hälsoprofil

Sammanställning av individuella blodprov, konditions- och livsstilstest, färdig rapport på gruppnivå.

Mer information »

Livsstilslänk

Spridning och rapportering av livsstilstest via egna system.

Mer information »

Doktor Marcus Bendtsen marcus@alexit.se

Universitetslektor i experimentell socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings Universitet. Forskargruppsledare för LiiR gruppen. Forskar om hur levnadsvanor kan förändras med hjälp av digitala lösningar. Forsknings- och systemansvarig i företaget.

Professor Preben Bendtsen preben@alexit.se

Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings Universitet. Grundade forskargruppen LiiR redan på 2000-talet för att fokusera på forskning om datoriserade levnadsvanor. Ansvarar för utbildning och expertstöd till användare av produkter och tjänster.

Evelina Johansson info@alexit.se

Administratör på kontoret i Linköping. Utbildad som utbildningsledare och förbereder de utbildningar som ges hos Alexit.

Alexit

Alexit är ett innovationsbolag som bygger på forskningsresultat från Linköpings Universitet. Företaget har som mål att utveckla och sprida hälsofrämjande e-tjänster till användare inom privat och offentlig verksamhet.

Tjänsterna har inriktningen datoriserade livsstilstest och webbportaler på vilka dessa test kan administreras. Tjänsterna kan utgöra grunden för ett företags eller landstings arbete med hälsofrämjande information om egenvårdsråd.

Våra användare finns inom hälso- och sjukvården, studenthälsovården, företaghälsovården, apotek, kommuner och privata företag.

Address: Mjärdevi Center - Teknikringen 10 - 583 30 Linköping
Org.nr: 556765-6979