Livsstilsportal administrera en webbenkät med ett livsstilstest till en grupp personer. Individuell återkoppling och automatisk rapport efter avslutad undersökning.

Som ett alternativ till livsstilstester via en hemsida har Alexit utvecklat en webbportal från vilken en organisation kan skicka ut mejl till en grupp personer, till exempel till anställda på en avdelning, med en uppmaning att göra ett livsstilstest.

Mejlet innehåller en unik länk till testet som den enskilda gör anonymt på sin egen dator eller mobiltelefon. Den enskilda personen får direkt en återkoppling med tips och råd om hälsosamma levnadsvanor. En sammanställning av gruppens resultat genereras av webbportalen och en fullständig rapport kan skrivas ut.

Rapporten kan användas för en återkoppling till den enhet som undersökningen har genomförts på för fortsatt planering av hälsofrämjande insatser.

Egen inloggning eller via Alexit

Det går att beställa egna inloggningsuppgifter till portalen i de fall där man själv vill administrera utskick till enheter och hämta rapporter. Alternativ kan man göra en beställning av en undersökning direkt av Alexit.

Användare

Majoriteten av de svenska studenthälsorna runtom i landet använder portalen varje år för att göra undersökningar och interventioner på studerande vid högskolor och universitet. Här handlar det oftast om alkohol och stress undersökningar. Ett antal företagshälsovårdenheter, landsting och kommuner använder portalen som ett verktyg för att kartlägga levnadsvanor samt arbetsmiljö på sina anställda.

Inloggning