Livsstilsanalys länka till våra livsstilstest från egen sida med månadsrapport och möjlighet för branding till egen profil.

Som en del av vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi våra livsstilstest helt fritt och anonymt via nätet till allmänheten. De som genomför testen får en återkoppling på sina levnadsvanor och råd för hur man kan gå till väga för att förändra sina levnadsvanor.

Länka från egen sida & rapport

Det finns möjlighet för privat- och offentlig sektor att länka till livsstilstesten som Alexit erbjuder från sina hemsidor. Varje månad ges en rapport över de test som gjorts. Detta är ett bra sätt att nå ut till en bred publik och att göra sitt hälsofrämjande budskap tillgängligt.

Exempel på hur man kan länka hit

Högskolan i Halmstad - Studenthälsan
Linköpings Universitet - Studenthälsan

Rebranding och integrering

Man kan även bygga in våra test i sin egna sida, med egen utseende och "rebranding" så att testen passar den egna grafiska profilen.

Till exempel har Apotek Hjärtat valt att göra detta för att skapa sin tjänst Hälsokvittot.