Hälsoprofil - Mjärdevimodellen sammanställning av individuella blodprov, konditions- och livsstilstest. Individuell återkoppling och automatisk rapport på gruppnivå.

Hälsoprofilen är en webbaserad tjänst där man enkelt kan sammanställa en persons hälsoprofil och få en överskådlig skriftlig sammanställning av resultatet. Denna sammanställning kan sedan laddas upp i journalsystemet för att kunna återkomma till vid nästa besök. Tjänsten är utvecklad i samarbete med Landstingshälsan i Örebro Län.

Resultat från blodtrycksmätning, blodsocker, lipidprov, konditionsmätning på ergometercykel, levnadsvanor samt arbetsmiljö skrivs in i Hälsoprofilen.

I Hälsoprofilen finns dessutom utrymme att skriva in en personlig målsättning samt åtgärdsplan i samråd mellan den enskilda individen och vårdgivaren.

Genom en unik inloggning kan man själv skapa rapporter över en hel enhet eller avdelning.

Presentation & Artikel

Läs om hur Hälsoprofilen används i denna artikel, eller ladda ner vår PowerPoint presentation om Hälsoprofilen som ger en snabb översikt hur Hälsoprofilen fungerar.

Inloggning